Om Swedex

Swedex är ett test i svenska som främmande språk. Testet kan tas både i Sverige och i ett flertal länder utanför Sverige. Swedex internationella test finns på fyra nivåer, A2, B1, B2 och C1 enligt Europarådets nivåskala. Totalt finns det över 40 testcenter utanför Sverige som erbjuder Swedextest.

Swedex har utvecklats i ett projekt inom Sokratesprogrammet Lingua 2 och har samfinansierats av EU-kommissionen. Projektet, inleddes och samordnades av International Language Association. Samarbete har ägt rum med experter på testning i tyska och engelska som främmande språk vid bl. a. ICC, Landesverband der VHS Mecklenburg-Vorpommern och Uniwersytet Lódzki.

Svenska partners i projektet var Folkuniversitetet och Svenska institutet.

Ansvarig för testproduktionen är Folkuniversitetet. De första testen lanserades i maj 2005. Från och med 2022 har Swedex ett reviderat format där både nivån för testet som helhet och varje enskild färdighet redovisas.

Swedex relaterar till Europarådets nivåskalor.