För institutioner som vill bli testcenter

Frågor och svar för institutioner som vill bli testcenter för Swedex.

Vad krävs för att få bli testcenter för Swedex?

Institutionen bör ha erfarenhet av undervisning i svenska som främmande språk och ha tillgång till utbildade testledare för Swedex. Det är också bra, men inte ett krav, att institutionen har erfarenhet av andra internationella examina i språk.

Finns det centralt fastställda avgifter för Swedex-examina?

Nej. Varje Swedexcenter bestämmer självt sina examensavgifter. Alla center betalar dock samma avgift för examensunderlagen.

Kostar det något att få en licens som examenscentrum för Swedex?

När ansökan om att öppna ett testcenter är godkänd betalas en startavgift för licensen tas ut initialt. Påföljande år fakturerar Swedex en årsavgift för licensen.

Hur blir min institution ett testcenter för Swedex?

För mer information, kontakta swedex@folkuniversitetet.se