Projektet Swedex

Läs mer om Swedex historik och utveckling.

Swedex är ett test i svenska som främmande språk. Detta test kan tas både i Sverige och i ett växande antal länder utanför Sverige. Swedex finns på tre nivåer, A2, B1 och B2 enligt Europarådets nivåskala. Det är det enda internationella testet i svenska på dessa nivåer. Idag kan Swedextest tas i Tyskland, Polen, Österrike, Estland, Island, Bulgarien, Holland, Schweiz, Grekland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tjeckien, Ryssland, Serbien, Bosnien, Mexico, Uruguay, Argentina, Belgien, Irland, Italien, Japan, USA, Sudan och Finland. Totalt finns det över 70 centra utanför Sverige som erbjuder Swedextest.

Swedex har utvecklats i ett projekt inom Sokratesprogrammet Lingua 2 och har samfinansierats av EU-kommissionen. Projektet, som inleddes 2001 och avslutades i december 2003, samordnades av International Language Association, en organisation med stor kunskap om och erfarenhet av språktestning. Samarbete har ägt rum med experter på testning i tyska och engelska som främmande språk. Svenska partners i projektet var Folkuniversitetet och Svenska institutet.

Under arbetet med projektet tog man fram testformat, specifikationer och modelltest vilka används då man producerar nya test. Ansvarig för testproduktionen är Folkuniversitetet. De första testen lanserades i maj 2005. Antalet test har därefter ökat varje år och nya testcentra tillkommer ständigt.

Swedex relaterar till Europarådets nivåskalor liksom många andra examina i Europa. Därigenom blir Swedex-certifikatet gångbart i hela Europa.