Anordna Swedex utanför Sverige

Ansökan om att bli testcenter

En institution utanför Sverige som önskar få licens anordna Swedex och bli testcentrum, ansöker om detta hos Swedex. Bifoga ifylld ansökningsblankett (se nedan). Ansökan ställs till swedex@folkuniversitetet.se eller skickas med post till:

Folkuniversitetet
Swedex
Box 2542
403 17 Göteborg
Sverige

Ladda ner blankett för licensansökan (PDF)

Krav för att bli testcenter

En institution som önskar bli testcentrum för Swedex, bör ha erfarenhet av undervisning i svenska som främmande språk. Man måste ha tillgång till utbildade testledare eller till lärare i svenska som främmande språk som är beredda att genomgå testledarutbildning för Swedex.

Testledarutbildningar anordnas av Folkuniversitetet i Sverige.