Anordna Swedex i Sverige

Swedex anordnas i ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Svenska Institutet i Sverige.

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet svarar för produktion av test för Swedex och för central testledarutbildning.

Folkuniversitetet sköter också administrationen av testet, ger licenser till testcenter, skickar ut testunderlag, fastställer resultaten samt utfärdar certifikaten.

Folkuniversitetet svarar även för Swedex webbplats.

Svenska Institutet

Svenska Institutet stöder centrala testledarutbildningar och informerar utåt om Swedex.

De lokala testcentren för Swedex

anordnar testet, genomför provet och rättar det och sänder resultatet till Swedex. Testcentren betalar för testunderlaget och bestämmer priset för testet för provkandidaterna.

I Sverige

I Sverige anordnas Swedex av Folkuniversitetet.