Bli testledare

Swedex är ett unikt, internationellt gångbart certifikatstest i svenska som främmande språk framtaget av Folkuniversitetet. Som testledare för våra Swedextest får du inte bara möjligheten att arbeta som testldeare för våra Swedextest utan även många fler fördelar.

Swedextestet kan tas av alla som inte har svenska som modersmål och relaterar till Gemensam europeisk referensram för språk, Europarådets nivåskala för språkinlärning. Man kan ta testet på tre olika nivåer: A2, B1 och B2. Swedex kan tas oberoende av hur man har lärt sig svenska och är erkänt av Svenska institutet.

Som testledare får du:

  • God kännedom och kunna tillämpa den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) i bedömning av språkkunskaper och undervisning.
  • Arbeta som testledare för något av våra testcenter
  • Möjligheten att starta eget testcenter
  • Kunskaper om hur du använder dig av GERS i undervisning och bedömning av språkkunskaper.
  • Utveckla ditt kontaktnät med andra svensklärare i Sverige och världen
  • Fördjupa dina kunskaper gällande bedömning

På grund av organisationsförändringar är vi tvungna att skjuta på testledarutbildningar till i höst. Vi återkommer med mer information efter sommaren.