Anordna Swedex

Information för institutioner och personer som vill anordna Swedex, anmäla provtillfälle eller bli testledare.

Krav för att bli testcenter

Institutionen ska ha erfarenhet av undervisning i svenska som främmande språk och ha tillgång till minst två utbildade testledare för Swedex. Det är också bra, men inte ett krav, att institutionen har erfarenhet av andra internationella examina i språk.

Det krävs att ansökande institution eller skola har ett gott renommé och att de personer som ska vara delaktiga i testningen är allmänt lämpliga.

Ansökande institution ska även bedömas vara marknadsmässigt bärkraftig t.ex. ekonomi och konkurrenssituation med redan befintliga testcenter.

Hur kan min institution bli ett testcenter för Swedex?

Man ansöker om licens hos Swedex. Ansökan skickas till testcenterswedex@folkuniversitetet.se eller skickas med post till:
Folkuniversitetet
Swedex
Box 2542
403 17 Göteborg
Sverige

Efter att ansökan har mottagits gör Swedex en granskning av inkomna handlingar, bedömning av ansökande part genom en utredning som bland annat berör referenstagande och ekonomiska förutsättningar för testverksamheten, t.ex. konkurrens med redan befintliga testcenter.

Swedex förbehåller sig rätten att bifalla eller neka ansökande part licens för Swedex på de grunder som Swedex själv bedömmer relevanta. Beslutet kan inte överklagas. Handlingstiden för ett licensärende är fyra veckor.

Ladda ner blankett för licensansökan (PDF)

Hur kan vi få information om testledarutbildningar?

Testledarutbildningar annonseras på Swedex webbplats och i Swedex nyhetsbrev.

Finns det centralt fastställda avgifter för Swedextester?

Nej. Varje Swedexcenter bestämmer självt sina examensavgifter. Alla center betalar dock samma avgift för examensunderlagen.

Kostar det något att få en licens som testcenter för Swedex?

Ja. Man betalar en startavgift för att få licens. Sedan betalar man en årsavgift efter följande år. Kontakta testcenterswedex@folkuniversitetet.se för mer information.