Ungdomsvärldens uttryck

Senast ändrad

Ungdomsvärldens uttryck vänder sig till alla vuxna som på ett eller annat sätt har med ungdomar att göra – givetvis föräldrar, men även yrkeskategorier som till exempel lärare, annan skolpersonal, socionomer och poliser. Utkom 2017.

Ungdomsvärldens uttryck

Författare: Louise Wester & Johanna Szemenkar Remgard
Illustrationer: Ritande Mamman (Louise Wester)

Tyngdpunkten i handboken ligger på

  • ordkunskap och terminologi
  • förkortningar vid sms, chatt etc.
  • olika moderna fenomen, särskilt på sociala medier
  • vuxna, goda strategier för att närma sig ungdomar.

Några avsnitt ägnas även så kallade ”spaningar”, som med inkännande humor sätter fingret på hur språkbruket förändras över tid och missförstånd uppstår mellan generationerna.

Ungdomsvärldens uttryck är producerad och tänkt just som en handbok – att ha nära till hands och kunna konsultera i sin vardag och/eller sitt arbete.

Ritande Mamman är ett alias för Louise Wester, som har gjort alla illustrationer i boken.

Pris till skolor, återförsäljare etc.

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Ungdomsvärldens uttryck, 49,–

ISBN-nummer

Titel/ISBN

  • Ungdomsvärldens uttryck, ISBN9789174347111

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Ungdomsvärldens uttryck hos Adlibris
Köp Ungdomsvärldens uttryck hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

Hjälp-att-ta-första-steget-parlören

Nedan kan man ladda hem Louise Westers hjälp-att-ta-första-steget-parlören (version 5, 2017) som publicerades i förlagets katalog 2017:

Ladda hem parlören här.

Hjälp-att-ta-första-steget-parlören

Parlören på ukrainska och ryska 2024

Nedan kan man ladda hem Louise Westers uppdaterade hjälp-att-ta-första-steget-parlören (version med ukrainska och ryska, 2024):

Ladda hem parlören på ukrainska och ryska här.

Läs mer om Ungdomsvärldens uttryck