Text i fokus

Senast ändrad

Text i fokus vänder sig till studerande som vill förbättra sin läsförståelse. Läromedlet består av två böcker och är lämpligt att använda på en avancerad nivå i svenska som andraspråk.

Text i fokus

Författare: Cecilia Fasth & Anita Kannermark

Bokens texter är hämtade från tidningar och tidskrifter och har stor variation vad gäller ämne, stil och svårighetsgrad. De spänner över områden som språk, historia, samhälle, relationer, miljö och kultur. Till varje text finns övningsuppgifter som testar färdigheterna i sök-, översikts- och närläsning. För att ge stöd vid valet av texter har dessa indelats i tre nivåer (A, B och C) efter svårighetsgrad.

Text i fokus ger ett rikt och varierat ordförråd som befästs genom återkommande övningar i ordkunskap.

Text i fokus 2 är upplagd på samma sätt som del 1 och bygger vidare på kunskaperna med stimulerande texter och varierade övningar.

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Text i fokus 1, 199,–
  • Text i fokus 1 facit, 69,–
  • Text i fokus 2, 199,–
  • Text i fokus 2 facit, 69,–

ISBN-nummer

Titel/ISBN

  • Text i fokus 1, ISBN9789174345056
  • Text i fokus 1 facit, ISBN9789174345094
  • Text i fokus 2, ISBN9789174345247
  • Text i fokus 2 facit, ISBN9789174345254

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Text i fokus hos Adlibris
Köp Text i fokus hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

Läromedlets webbplats