Talstegen

Senast ändrad

Talstegen är en övningsbok i uttal och muntlig färdighet. Boken är lämplig för den som har studerat svenska som andra/främmande språk i ett par terminer och som nu vill förbättra förmågan att uttrycka sig muntligt på en mer avancerad nivå.

Talstegen

Författare: Ronald Alfredsson & Inga Sjödin

Talstegen är indelad i 15 kapitel varav de flesta tar upp en särskild genre. Man börjar med mer konkreta genrer och avslutar med abstrakta. Övningarna handlar till exempel om att berätta, beskriva föremål och personer, förklara begrepp och processer, intervjua, göra jämförelser, presentera böcker, hålla föredrag och argumentera. Talstegen tar även upp exempel på vanliga samtalsfraser som man kan ha nytta av i kontakten med svenskar. Man får även träna på att tala oförberett och att hitta strategier för hur man kan omformulera sig när man saknar ett speciellt svenskt ord.

Uttalsövningar och uttalskommentarer finns i ett särskilt kapitel i slutet av boken och här läggs särskild vikt vid betoningens betydelse i svenskt tal.

Talstegen avslutas med ett repetitionskapitel med flervalsfrågor där läsaren kan testa sina kunskaper.

Facit till övningarna finns som pdf här.

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Talstegen, 159,–

ISBN-nummer

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Talstegen, ISBN9789174346022

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Talstegen hos Adlibris
Köp Talstegen hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

Läromedlets webbplats