Svenska steg för steg

Senast ändrad

Svenska steg för steg är ett heltäckande grundmaterial för kurs B och kurs C inom sfi-undervisningen. Läromedlet vänder sig i första hand till vuxna kursdeltagare med kort skolbakgrund. Det kan även vara lämpligt för högutbildade samt för studerande på motsvarande nivåer inom andra skolformer.

Svenska steg för steg

Författare: Monica Tanner Krantz, Inger Edvardsson & Agneta Westergren

Läroböckernas kapitel är indelade efter teman och innehåller korta dialoger eller andra texter om vanliga vardagssituationer. Texterna följs av övningar av olika slag samt en presentation av grammatiska moment. Uttalet presenteras på ett metodiskt och lättfattligt sätt.

De flesta avsnitt innehåller ett självbedömningstest som hjälper eleven att utvärdera sina kunskaper och ta ansvar för sin inlärning.

Svenska steg för steg har ett rikt ordförråd som ger goda möjligheter till samtal och diskussioner kring ett brett spektrum av ämnen. Ett rikt bildmaterial underlättar ordinlärningen.

Övningsböckerna innehåller ytterligare övningar som tränar grammatik, ordkunskap, läs- och hörförståelse och uttal.

Inspelningar av texter, vissa uttalsövningar samt hörövningar ingår i Svenska steg för steg (mp3-filer). Ljudet finns även på nätet: www.svenskastegforsteg.se

Facit till Svenska steg för steg 1 övningsbok finns som pdf här.

Facit till Svenska steg för steg 2 övningsbok finns som pdf här.

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Svenska steg för steg 1 lärobok, 279,–
  • Svenska steg för steg 1 övningsbok, 159,–
  • Svenska steg för steg 2 lärobok, 279,–
  • Svenska steg för steg 2 övningsbok, 159,–

ISBN-nummer

Titel/ISBN

  • Svenska steg för steg 1 lärobok, ISBN9789174346459
  • Svenska steg för steg 1 övningsbok, ISBN9789174346466
  • Svenska steg för steg 2 lärobok, ISBN9789174346473
  • Svenska steg för steg 2 övningsbok, ISBN9789174346480

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Svenska steg för steg hos Adlibris
Köp Svenska steg för steg hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

Läromedlets webbplats