Svenska idiom

Senast ändrad

De fasta uttrycken i svenska språket är ofta svåra att förstå för studerande med utländsk bakgrund och blir därför ofta ett hinder vid språkinlärningen. Denna tredje upplaga av Svenska idiom innehåller 5000 vardagsuttryck.

Svenska idiom

Författare: Hans Luthman

Svenska idiom ger läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket med hjälp av inbyggda nycklar och länkar. Uttrycken definieras i två steg, dels i form av förklaringar, dels i en vardagsnära kontext som visar typisk användning av uttrycket. Vid synonyma uttryck fungerar sökordet som länk till andra uttryck i ordboken, vilket leder till fördjupad förståelse. Ordboken innehåller cirka 5000 fasta uttryck.

Övningsboken behandlar flera hundra frekventa vardagsuttryck i varierade övningar. Den ger samtidigt en möjlighet att förstå och arbeta mera fördjupat med ordboken. Tredje upplagan av övningsboken kom 2023.

Svenska idiom är även ett utmärkt inläsningsmaterial inför högskoleprovet.

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Svenska idiom, 229,–
  • Svenska idiom övningsbok, 119,–

ISBN-nummer

Titel/ISBN

  • Svenska idiom, ISBN9789174347050
  • Svenska idiom e-bok (pdf), ISBN9789174347371
  • Svenska idiom övningsbok, ISBN9789174348323

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Svenska idiom hos Adlibris
Köp Svenska idiom hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

Svenska idiom som e-bok (pdf-format)

Svenska idiom finns även som e-bok (i pdf-format). Pdf-versionen går att köpa i nätbokhandeln.

Köp Svenska idiom som e-bok hos Adlibris
Köp Svenska idiom som e-bok hos Bokus

Bokens webbplats