Mot målet

Senast ändrad

Lyssna, läsa, tala, samtala och skriva är grunden i Mot målet. Det är ett heltäckande läromedel för sfi kurs B (A1/A2) och C (A2/A2+) som utgår från Gemensam europeisk referensram för språk.

Mot målet 1 och 2

Författare: Camilla Flom & Ola Ryen Söberg

Man får följa Lydia, 27 år, när hon studerar sfi, går på bröllop, är på språkpraktik och mycket mer. Texterna är vardagliga och består av många olika texttyper. I läroböckerna finns en textdel och en övningsdel. I övningsdelen övas grammatik och ordförråd. Till läromedlet hör även övningar på webbplatsen www.motmalet.nu. Bok, webb och lärarhandledning stödjer individanpassad undervisning. 

Läromedelspaketet består av: 

  • Mot målet 1 nivå B (A1/A2)
  • Mot målet 2 nivå C (A2/A2+)
  • Webbplats med färdighetsövningar, hörförståelse, grammatik och ljud
  • Lärarhandledning (usb + inloggning)

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Mot målet 1, 299,–
  • Mot målet 1, 299,–
  • Mot målet lärarhandledning, 1149,–

ISBN-nummer

Titel/ISBN

  • Mot målet 1, ISBN9789174346671
  • Mot målet 1, ISBN9789174346688
  • Mot målet lärarhandledning, ISBN9789174346817

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Mot målet hos Adlibris
Köp Mot målet hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

Läromedlets webbplats