Dags för NP

Senast ändrad

Nationella provet är det viktigaste provet under studietiden inom sfi. Provet avgör ofta om eleven kan börja på nästa sfi-nivå eller på sva. Dags för NP vänder sig till elever som vill träna inför provet och testa sina kunskaper – för att känna sig trygga och säkra när det blir dags för NP.

Dags för NP

Författare: Eva Bernhardtson & Louise Tarras

Dags för NP – sfi kurs D kom i augusti 2022. Sommaren 2023 utkom Dags för NP – sfi kurs C. Våren 2024 utkom även Dags för NP – sfi kurs B. Böckerna innehåller tre delar:

1. Varför nationella prov finns och hur eleven kan förbereda sig på bästa sätt. Här ges tips på hur man kan träna sin svenska och vad man särskilt ska tänka på vid själva provet.

2. Olika typer av övningar inför NP:

 • LÄSA – övningar i läsförståelse (även att tyda bilder, tabeller och diagram)
 • HÖRA – hörförståelseövningar (ljudet finns på dagsfornp.se)
 • SKRIVA – skrivuppgifter (formellt och informellt språk)
 • TALA – övningar i att diskutera, samtala och berätta.

3. Ledtrådar till var man hittar de rätta svaren till uppgifterna i läsförståelse och hörförståelse. Längst bak finns ett facit.

Eva Bernhardtson och Louise Tarras har arbetat som lärare inom sfi och språkintroduktion under många år. De är även författare till flera läromedel. På Folkuniversitetets förlag finns till exempel Min mening.

Dags för NP som skollicens

Köp skollicens med pdf-fil av Dags för NP! Licensen ger skolan rätt till obegränsad användning av läromedlet på datorer/lärplattformar samt projicering och utskrift av valfria sidor. Använd läromedlet fritt – digitalt eller på papper – i hela skolan utan någon tidsbegränsning. Läs mer om Dags för NP som skollicens.

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

 • Dags för NP – sfi kurs B: 179,– (utkom 2024)
 • Dags för NP – sfi kurs C: 179,–
 • Dags för NP – sfi kurs D: 179,–
 • Dags för NP – sfi kurs B – skollicens: 5000,– (NY!)
 • Dags för NP – sfi kurs C – skollicens: 5000,–
 • Dags för NP – sfi kurs D – skollicens: 5000,–

ISBN-nummer

Titel/ISBN

 • Dags för NP – sfi kurs B: ISBN9789174348378 (NY!)
 • Dags för NP – sfi kurs C: ISBN9789174348316
 • Dags för NP – sfi kurs D: ISBN9789174348231
 • Dags för NP – sfi kurs B – skollicens: ISBN9789174348422 (NY!)
 • Dags för NP – sfi kurs C – skollicens: ISBN9789174348330
 • Dags för NP – sfi kurs D – skoillicens: ISBN9789174348347

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Dags för NP hos Adlibris
Köp Dags för NP hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

 

 

 

Läromedlets webbplats