Turkiska

Senast ändrad

Turkiska 1 och Turkiska 2 vänder sig främst till den som snabbt vill kunna använda det talade vardagsspråket. Böckerna kan användas såväl vid självstudier som i studiecirklar.

Turkiska

Författare: Ann Lindvall & Janine Sages

Turkiska 1 innehåller tolv kapitel. Varje kapitel består av korta dialoger samt muntliga och skriftliga övningar. Dialogerna behandlar olika situationer som man kan möta som besökare: i basaren, på posten och banken, hos läkaren, på stationen med mera. Till varje kapitel hör även en uttalsövning.

Genom korta realiatexter på svenska får man en inblick i landets seder och bruk.

Sist i boken finns en grammatisk översikt, alfabetisk ordlista (turkisk-svensk och svensk-turkisk) samt facit.

Turkiska 2 bygger vidare på kunskaperna från första delen. Bokens tio kapitel tar upp ämnen såsom bostäder, släktförhållanden, yrkesliv och kultur. Varje kapitel inleds med en faktatext på svenska följd av en turkisk text med nyttiga ord och fraser samt övningar. Grammatiska regler förklaras kortfattat.

Boken avslutas med en grammatisk översikt, ordlistor och facit.

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Turkiska 1 textbok, 249,–
  • Turkiska 1 cd audio, 99,– (eller lyssna på nätet)
  • Turkiska 2 textbok, 249,–
  • Turkiska 2 cd audio, 99,– (eller lyssna på nätet)

ISBN-nummer

Titel/ISBN

  • Turkiska 1 textbok, ISBN9789174346336
  • Turkiska 1 cd audio, ISBN9789174345759
  • Turkiska 2 textbok, ISBN9789174346183
  • Turkiska 2 cd audio, ISBN9789174346190

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Turkiska 1 hos Adlibris
Köp Turkiska 1 hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

Läromedlets webbplats