Parole, parole

Senast ändrad

Två övningsböcker för repetition och utvidgning av ordförrådet i italienska.

Parole, parole

Författare: Filippo Adamo

Urvalet är baserat på ordens frekvens i vardagslivet och omfattar cirka 800 ord per bok. Varje bok innehåller 30 övningar med stigande svårighetsgrad och motsvarande kontrolltester.

Parole, parole 1–2 är lämpliga att använda som komplement till de vanliga läroböckerna i studiecirklar och i gymnasieskolan. Materialet kräver minst 50 timmars förkunskaper i italienska.

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Parole, parole 1, 49,–
  • Parole, parole 1 facit, SLUT
  • Parole, parole 2, 49,–
  • Parole, parole 2 facit, 29,–

ISBN-nummer

Titel/ISBN

  • Parole, parole 1, ISBN9789174342161
  • Parole, parole 2, ISBN9789174342239
  • Parole, parole 2 facit, ISBN9789174342246

Privatkund? Köp i bokhandeln