Nygrekiska

Senast ändrad

Ett klassiskt nybörjar- och fortsättningsmaterial för studiecirklar och självstudier i nygrekiska.

Nygrekiska

Författare: Georgios Ioannidis & Ann Lindvall

Nygrekiska 1 ger eleven tillräckliga kunskaper för att kunna delta i ett vardagssamtal och klara sig i vanliga turistsituationer.

Läroboken innehåller 25 avsnitt med omväxlande dialoger och berättande texter. Korta övningar och språkregler finns i anslutning till varje avsnitt. I slutet av boken ges en grammatisk översikt samt alfabetisk ordlista.

Nygrekiska 2 bygger vidare på kunskaperna från nybörjarboken och ger dessutom en glimt av skilda företeelser i det grekiska samhället. Bland annat behandlas seder och bruk, helger och högtider.

Ett rikt och intressant bildmaterial gör arbetet med böckerna stimulerande.

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Nygrekiska 1 textbok, 119,–
  • Nygrekiska 1 övningsbok, 89,–
  • Nygrekiska 1 cd audio, 99,– (ljud finns även på nätet)
  • Nygrekiska 1 facit, 39,–
  • Nygrekiska 2 textbok, SLUT
  • Nygrekiska 2 övningsbok, 89,–
  • Nygrekiska 2 cd audio, 99,–
  • Nygrekiska 2 facit, 39,–

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Nygrekiska 1 hos Adlibris
Köp Nygrekiska 1 hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

Läromedlets webbplats