Svenska idiom

Senast ändrad

De fasta uttrycken i svenska språket är ofta svåra att förstå för studerande med utländsk bakgrund och blir därför ofta ett hinder vid språkinlärningen. Tredje upplagan av Svenska idiom utkom år 2017 – nu med 5000 vardagsuttryck.

Svenska idiom

Författare: Hans Luthman

Svenska idiom ger läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket med hjälp av inbyggda nycklar och länkar. Uttrycken definieras i två steg, dels i form av förklaringar, dels i en vardagsnära kontext som visar typisk användning av uttrycket. Vid synonyma uttryck fungerar sökordet som länk till andra uttryck i ordboken, vilket leder till fördjupad förståelse. Ordboken innehåller cirka 5000 fasta uttryck.

Övningsboken behandlar flera hundra frekventa vardagsuttryck i varierade övningar. Den ger samtidigt en möjlighet att förstå och arbeta mera fördjupat med ordboken.

Svenska idiom är även ett utmärkt inläsningsmaterial inför högskoleprovet.

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Svenska idiom, 219,– (tredje upplagan)
  • Svenska idiom övningsbok, 99,–

ISBN-nummer

Titel/ISBN

  • Svenska idiom, ISBN9789174347050
  • Svenska idiom e-bok (pdf), ISBN9789174347371
  • Svenska idiom övningsbok, ISBN9789174345780

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Svenska idiom hos Adlibris
Köp Svenska idiom hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

Svenska idiom som e-bok (pdf-format)

Svenska idiom finns även som e-bok (i pdf-format). Pdf-versionen går att köpa i nätbokhandeln.

Köp Svenska idiom som e-bok hos Adlibris
Köp Svenska idiom som e-bok hos Bokus

Bokens webbplats