Bygg upp ditt ordförråd

Senast ändrad

Bygg upp ditt ordförråd är tre övningsböcker som utvidgar och förbättrar ordförrådet i svenska.

Bygg upp ditt ordförråd

Författare: Peter Watcyn-Jones

Materialet är lämpligt att använda som komplement till olika grundmaterial i svenska direkt efter nybörjarstadiet. Bygg upp ditt ordförråd 3 kan även användas i svenska som andraspråk på högstadiet och för träning av ordkunskap i grundskolan.

Varje del innehåller 75 övningar av olika slag: korsord, ifyllnadsövningar, klassificeringsövningar samt ett antal roliga bildövningar. Här finns även ett antal övningar i att finna rätt motsatsord, synonym, preposition, verb med mera. Facit finns i boken.

Öva vidare i vår app Ord i fokus som baserar sig på Bygg upp ditt ordförråd.

Priser (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Bygg upp ditt ordförråd 1: 129,–
  • Bygg upp ditt ordförråd 2: 129,–
  • Bygg upp ditt ordförråd 3: 129,–

ISBN-nummer

Titel/ISBN

  • Bygg upp ditt ordförråd 1: ISBN9789174347340
  • Bygg upp ditt ordförråd 2: ISBN9789174347357
  • Bygg upp ditt ordförråd 3: ISBN9789174345865

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp Bygg upp ditt ordförråd hos Adlibris
Köp Bygg upp ditt ordförråd hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

bygguppdittordforrad.se

Fortsätt öva i Ord i fokus