Svenska dag för dag A

Senast ändrad

Nyhet! Nu finns Svenska dag för dag A – en ny del i vårt populära läromedel Svenska dag för dag.

Svenska dag för dag A

I februari 2021 utkom det senaste tillskottet till läromedelsserien Svenska dag för dag: Svenska dag för dag A. Boken vänder sig till elever som är i början av sin litteracitetsutveckling.

Läromedlet kan med fördel användas som ett komplement till alfabetiserings- och latiniseringsundervisning. Läs mer på svenskadagfordag.se.