Läromedel så in i Norden

Senast ändrad

Den 23 mars är det Nordens dag. Förlaget har läromedel i både danska och finska.

Läromedel så in i Norden – läromedel i danska och finska från Folkuniversitetets förlag

Vägar till danska språket

Vägar till danska språket vänder sig till dig som via studier i grammatik och uttal vill lära dig danska språket. Målet är att få en praktisk nytta av kunskaperna och förstå hur man använder språket i olika situationer.

Bokens genomgång av språkförståelse, uttal och grammatik bygger på skillnaderna mellan det svenska och danska språket. Problemområden lyfts fram, förklaras och sammanfattas i en uppsättning tumregler.

Allt ljud finns på nätet: vagartilldanskaspraket.se

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Vägar till danska språket textbok, 169,–
  • Vägar till danska språket övningsbok, 99,–

Finska för nybörjare

Finska för nybörjare ger grunderna i finska språket. Stor vikt läggs vid det som i ordförråd, uttal och grammatik är särskilt svårt för en svenskspråkig nybörjare.

Varje bok omfattar tolv avsnitt, som är upplagda efter samma modell: korta dialoger, ord- och frasförråd, elementära grammatiska moment, övningar och repetition av föregående avsnitt.

Allt ljud finns på nätet: finskafornyborjare.se

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • Finska för nybörjare 1 textbok, 169,–
  • Finska för nybörjare 2 textbok, 169,–