Sfi i Hässleholm

Plats Hässleholm

Språket är nyckeln in i det svenska samhället. Sfi på Folkuniversitetet i Hässleholm kombinerar språkundervisningen med att lära känna det svenska samhället och arbetslivet.

Studietid

Dagtid: måndag-fredag: Förmiddag 9.00-12.00 / eftermiddag 13.00-16.00

Studiegång

  1.  Du börjar i en introduktionskurs, där blir du kartlagd och får rätt studieväg

Under dessa veckor får du grundläggande kunskaper i det svenska språket

2. Kursstart i kurs B eller C utifrån studievägen. Kurslängden är individuell

3. Varje kurs avslutas med nationellt prov. Läraren beslutar när du ska skriva.

 4. Betyg sätts efter godkänt nationellt prov.

 5. Uppflyttning till ny kurs, C eller D.

Läromedel

I våra lokaler har du tillgång till gratis Wifi. I undervisningen använder vi digitala plattor som vi tillhandahåller eftersom en del av undervisningen finns i programmet Google Classroom. Det är vårt digitala klassrum där du hittar övningar och inlämningsuppgifter med mera.

Aktuell kurslitteratur tillhandahålls av Folkuniversitetet under utbildningen. Vi använder oss också av digitalt material.

Du har rätt till att gå sfi om:

  • du saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.
  • du är 16 år eller äldre. Ingen övre åldersgräns finns.
  • du är folkbokförd och bosatt i Hässleholms kommun.

Du har rätt till att fullfölja kursen om du börjat men studierna kan avslutas om progression saknas och frånvaron är för hög.

All sfi är kostnadsfri och du har rätt att själv bestämma vilken skola du vill studera vid.

Kunskap förändrar

Vår undervisning bygger på folkbildningens principer om alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap. Det genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. En internationell och öppen atmosfär präglar studiemiljön och det hörs många olika språk i korridorerna. Våra duktiga och engagerade sfi-lärare arbetar efter en tydlig grundsyn:

  • Uppmärksamma behov och utvecklingsmöjligheter för varje elev.
  • Skapa en tolerant, öppen och jämställd studiemiljö som främjar lärandet.
  • Modern teknik och pedagogik uppmuntrar till kreativa lärprocesser för att utveckla språket.

Lärare

Våra lärare har lång erfarenhet av att undervisa för vuxna med arbetsmetoder som ska de sig goda resultat, där du som deltagare står i centrum. Många av våra lärare har också erfarenhet av att byta hemland mitt i livet, och vet vad det innebär att lära sig ett nytt språk och alla frågor som kan uppstå.

Studie- och yrkesvägledaren (SYV)

Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig att finna ett mål med dina studier. Du får hjälp med en översiktlig studieplanering där studie- och yrkesvägledaren är ett stöd för att du ska finna ett yrke eller en utbildning som passar dig.

Ansökan

Du anmäler dig på T4, Stallmästaregatan 5, Hässleholm. Öppettider: tisdag 10–12, 16–17:30.  T4 på Google maps. 

Kontakt
bengt.bernebring@folkuniversitetet.se
044-20 76 48

Pris
0 kr