Samer i hela Dalarna - digital föreläsning

Plats Falun

Fil. Dr. Joakim Wehlin berättar om resultatet från projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige.

SÁPMI 2021

Joakim Wehlin är arkeolog och arbetar som antikvarie vid Dalarnas museum samt undervisar och forskar vid Uppsala universitet.

En samisk befolkning har sedan lång tid funnits i hela Dalarna. Trots att källorna är många visste vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen. Det finns inte bara en samisk historia: Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamer och samer på tillfälliga besök är skilda företeelser som avsätter olika spår i såväl arkiven som i det faktiska landskapet. Vilka var dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv?

Digital föreläsning via Zoom: Se länk nedan

Ett samarbete mellan Folkuniversitetet Dalarna och Biblioteken i Falun.

Har du frågor?

Kontakta Eva Erdman

eva.erdman@folkuniversitetet.se

Tid
26 okt 2021 - 26 okt 2021
Ti 18:00 - 19:00
Kurs-ID
1111107
Pris
0 kr