Bruka Jorden - Kumla

Plats Örebro

Är du intresserad av att odla? Du kanske är trädgårdsfantast, nybörjare eller saknar odlingsyta – alla är välkomna i denna cirkel!

Boka kursen nu

Bruka Jorden - ett odlingsår tillsammans

I denna cirkel hjälps vi åt både praktiskt och teoretiskt. Vi diskuterar olika tillvägagångssätt utifrån ett färdigt studiematerial. Studieplanen följer odlingsåret från mars till september med inspiration, information och olika uppdrag. Vi kan ha helt olika erfarenhet och förutsättningar - alla kan vi utvecklas tillsammans. Det är en fri studiecirkel, inte lärarledd kurs.

Som deltagare i studiecirkeln får du ett matigt studiematerial (på papper eller digitalt). Gruppen får också ett start-kit utifrån behov och förutsättningar, det kan t.ex. vara ett par säckar jord, pallkragar eller verktyg.

Exempel ur innehållet:

  • Lär känna jorden
  • Marktäckning, växtföljd och samodling
  • Anlägga odlingsbäddar
  • Från frö till planta och att ta egna frön
  • Odlingskalender
  • Skadedjur, sjukdomar och ogräs
  • Gröngödslingsgrödor, kompost och bokashi

Anmäl ditt intresse!

Om vi blir en grupp intresserade i Kumla så kör vi igång i februari eller mars. Tid, plats och upplägg bestämmer vi gemensamt.

Folkuniversitetet håller i första uppstartsmötet, hjälper till med planeringen för gruppen och finns som stöd under hela odlingsåret.

Har du frågor?

Kontakta Annika Ivehult

annika.ivehult@gmail.com

Tid
Ej fastställt
Kurs-ID
1092828
Pris
0 kr