Diplomerad digital marketer

Plats Distans

I denna diplomkurs lär du dig att undvika reklamtrötthet, att använda dig av sociala medier och influencer-marketing samt hur du kan ta fram reklamkampanjer utifrån en beställares önskemål.

Boka kursen nu

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till dig som nu känner att du vill komma vidare i din karriär. Du vill få kunskap i digital marknadsföring inklusive planering, genomförande och uppföljning av digitala marknadsinsatser med hjälp av metoder, begrepp och gällande regelverk.

Kursinnehåll och mål

Målet med kursen är att deltagaren ska utveckla specialiserade och aktuella kunskaper om digitala mediekanaler och dess funktion för effektivt upphandla och använda digitala marknadsföringstjänster.

Mål

Efter avslutad utbildning ska du bland annat ha kunskap om och färdighet i:

  • Marknadsföringsmodeller, målgruppsmöjligheter, regler och riktlinjer
  • GDPR/Dataskyddförordningen
  • Reklamtrötthet, viewability och AdFraud
  • Att ur ett marknadsföringsperspektiv hantera det digitala medielandskapet såsom exempelvis dispay-annonsering, online video, sociala medier, influencer marketing, digital audio och podcast, DOOH, mobilannonsering, e-post marknadsföring, programmatic handel och native advertising.
  • Bedöma åtgärder i digitala mediekanaler och utvärdera möjligheter och resultat av valda åtgärder.
  • Sammanställa en tydlig brief och självständigt behärska beställarens roll gentemot en byrå.
  • Bedriva varumärkesbyggande marknadsföring i hela det föränderliga digitala medielandskapet.

Kurslitteratur

Kurslitteratur ingår inte i kurspriset. Vid kursstart får du information om vilken litteratur som kommer att användas.

Vi förbehåller oss rätten att skjuta upp eller ställa in kursen vid för få antal anmälningar.

Intyg och diplom

Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald. Om du uppfyller dessa grundläggande krav och dessutom har godkända resultat på samtliga moment (tentor och diplomarbete) får du ett diplom som styrker din kompetens. Diplomeringen innebär således att du genomgått utbildningen med godkända resultat och visat att du tillgodogjort dig utbildningens syfte.

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Uppsala

info.uppsala@folkuniversitetet.se

Tid
07 feb 2022 - 24 apr 2022
Må 18:00 - 21:15
Sö 16:00 - 19:15
Tillfällen
24
Studietimmar
96
Kurs-ID
1112867
Pris
19500 kr