Kompletteringskurs för att bli Diplomerad Redovisningsassistent på plats/online

Plats Distans

Har du gått kurserna Bokföring grund och Bokföring fortsättning och även gått antingen kursen Redovisning eller kurserna "Bokslut" och "Nyckeltal och analys" på Folkuniversitetet i Malmö och vill bli Diplomerad Redovisningsassistent? Då är detta kursen för dig!

Boka nu

Den här kompletteringskursen riktar sig till dig som har gått kurserna Bokföring grund och Bokföring fortsättning och även gått antingen kursen Redovisning eller kurserna "Bokslut" och "Nyckeltal och analys" på Folkuniversitetet i Malmö och som vill bli Diplomerad Redovisningsassistent.

Mål

Att ge dig motsvarande kunskap så som när man går hela kursen Diplomerad Redovisningsassistent och att du får kompletterande kunskap i bokföringsprogrammet Visma eEkonomi.

Efter kursen har du kunskap om hur du sammanfattar räkenskapsåret genom att göra ett enklare bokslut med periodiseringar.

Du känner nu till hur du kan sköta bokförings- och administrationsarbetet med hjälp av bokföringsprogrammet Visma eEkonomi och Visma Scanner.

Utbildningen Diplomerad Redovisningsassistents mål är att du har fått med dig kunskaper så att du självständigt kan utföra den löpande bokföringen och redovisningen med datorn som hjälp i samtliga bolagsformer. Du lär dig förstå och tala med korrekta ekonomiska termer. Du kan genomföra bokslut med:

 • Avskrivningar
 • Periodiseringsfonder
 • Överavskrivningar
 • Skatter
 • Periodiseringar – Interimer tex. förutbetald hyra, förutbetald försäkring, upplupna räntor, upplupna semesterlöneskulder, upplupna intäkter.

Du får förståelse för sambandet mellan bokslutet och den löpande bokföringen.
Du lär dig utföra budget, kassaflödesanalyser och analyser av resultat- och balansräkning.
Du lär dig även hantera nyckeltalsberäkningar och leverantörs- och kundreskontra.

 

Kursupplägg

21/4, kl. 12:45-15:00

28/4, 5/5, 12/5, 26/5 och 2/6 kl. 09:00-15:00

Tentamenstillfälle 16/6, kl. 09:00-13:30

Tillfälle för tentamen i form av ett större arbete 20/6, kl. 09:00-16:00

Observera att kursen har uppehåll vid Kristihimmelsfärdshelgen den 19 maj.

Kursinnehåll

Du får bland annat lära dig:

 • Likviditetsbudget
 • Resultatbudget
 • Beräkning av avvikelser
 • Repetition av mindre bokslut med periodiseringar
 • Repetition av tidigare kursinnehåll och du får även möjlighet att ställa frågor och bli väl förbered inför de avslutande tentamenstillfällena. 

 

Kursinnehåll - Bokföring Visma eEkonomi

21 studietimmar, 3 tillfällen

Fredagar kl. 09:00-15:00, 12 maj – 2 juni med uppehåll vid Kristihimmelsfärdshelgen den 19 maj.

 • Registrering av verifikationer
 • Betalning av kund- och leverantörsfakturor
 • Nya artiklar
 • Momsredovisning
 • Kreditfaktura
 • Skapa kontantfaktura
 • Kund- och leverantörsreskontra
 • Resultatenheter och kostnadsbärare
 • Löner
 • Periodiseringar av t.ex. hyra, försäkring
 • Delbetalning av fakturor

Vi kommer även gå igenom hur man i programmet:

 • Lägger till betalningspåminnelse
 • Lägger till attester
 • Skapar flera likadana fakturor vid t.ex. prenumerationer och medlemsavgifter

 

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ingår inte i kursavgiften, en kostnad på cirka 560 kr tillkommer.

Observera att kurslitteraturen är densamma som i kursen Bokföring grund.

 

Om diplomeringen den 20/6

Tentamen den 20/6 är utformad som ett större skriftligt arbete och är baserad på innehållet i såväl kursen Ekonomiassistent som i kurserna Redovisning, Bokslut och kursen Nyckeltal och analys.

Arbetet kommer främst beröra områdena:

 • Löpande bokföring
 • Bokslut
 • Beräkning av nyckeltal

 

 

Förkunskaper och vem kan diplomeras


Du har gått följande kurser på Folkuniversitetet i Malmö med minst 75% närvaro:

 • Bokföring grund
 • Bokföring fortsättning
 • Redovisning eller både kursen Bokslut och kursen Nyckeltal och analys

Kursavgifterna och kurslitteraturen för dessa kurser ska vara betalda.

Observera att grundläggande datorvana krävs.

 

Vad innebär Folkuniversitetets diplom?

 • Utbildningen omfattar minst 90 lektionstimmar
 • Utbildningen har ett tydligt angivet syfte och mål
 • Utbildningen är inriktad mot praktiska yrkeslivskunskaper
 • Utbildningen ska innehålla tentamen, inlämningsuppgift och/eller projektarbete där deltagaren får betyg omfattande minst icke godkänd och godkänd
 • Det ska finnas tydliga betygskriterier för examinationsformen
 • Ledarna ska kvalificerade teoretiska och praktiska kunskaper inom yrkesområdet

 

Studiematerial

Ta med dig penna, suddgummi och en miniräknare. Observera att du vid tillfället den 20/6 får ha dina anteckningar och böckerna från de tidigare kurserna med dig.

 

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Malmö

regionsyd@folkuniversitetet.se

Kursperiod
21 apr 2023 - 20 jun 2023
Tisdag, Fredag
Antal tillfällen
9
Första tillfället
fre 21 apr 2023 kl 12:45-15:00
 • fre 28 apr 2023 kl 09:00 - 15:00
 • fre 5 maj 2023 kl 09:00 - 15:00
 • fre 12 maj 2023 kl 09:00 - 15:00
 • fre 26 maj 2023 kl 09:00 - 15:00
 • fre 2 jun 2023 kl 09:00 - 15:00
 • fre 9 jun 2023 kl 09:00 - 15:00
 • fre 16 jun 2023 kl 09:00 - 13:30
 • tis 20 jun 2023 kl 09:00 - 16:00
Studietimmar
59
Kurs-ID
401864
Pris
14500 kr