Projektledning, distans

Plats Göteborg

En webbaserad grundkurs i projektledning som bygger på IPMA`s Competence Baseline (ICB) och Project Management Body of Knowledge (PMBOK)

Boka kursen nu
Kursen genomförs i samarbete med LC2 och STS Sauter Training & Simulation SA i Lausanne som utvecklat den. Kursen används vid högskolor och utbildningsföretag i hela världen.

Löpande start: från vecka 2

Kompletterande prisinfo
Moms tillkommer med 25%. Om du väljer fakturabetalning läggs momsen till automatiskt. Om du väljer kortbetalning måste du själv lägga till momsbeloppet på 1987,50, dvs totalt belopp ska vara 9937,50 kr.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som under flexibla studieformer vill få en inblick i projektet som arbetsform och projektledarens roll.

Mål
Efter genomgången kurs har du en god inblick i projektet som arbetsform och projektledarens roll. Du har tränat dig i några av projektledningens metoder. Du behärskar projektarbetets terminologi och har förståelse för projektets olika faser och utmaningar.

Innehåll

  • Projektstarten
  • Ledning och hantering av omfattning i projekt
  • Projektplanering
  • Grunderna i riskanalys
  • Planering och styrning av kostnader
  • Kvalitet
  • Projektstyrning
  • Projektgruppen
  • Projektavslut

Arbetsform
Under 6-8 veckor lägger du totalt 20-40 timmar på kursen. Du väljer själv startdatum, tempo, tidpunkt, plats och metod för dina studier.

Kursen består av 38 interaktiva lektioner och 5 interaktiva videoövningar. Du har tillgång till en handledare, som via distans stöttar dig, svarar på dina frågor och tar initiativ till virtuella diskussioner relaterade till kursinnehållet.

Du studerar självständigt, individuellt eller tillsammans med andra via nätet. Inlärningen sker framför allt genom interaktiva övningar och webbdiskussioner med andra kursdeltagare och din handledare. Statusindikatorn visar tydligt hur det går för dig under kursen.

Litteratur/material
Ingår i kursavgiften

Tekniska krav
Kursen genomförs på en dator som är ansluten till Internet. Din dator måste ha något av följande operativsystem och webbläsare:

Windows 98 eller högre; Internet Explorer 5.5 eller högre, Firefox 2 eller högre.
Mac; Firefox 2 eller högre.
Linux; Firefox 2 eller högre.

Flash Player 8 eller högre måste vara installerad för att arbeta med interaktiva delar av kursen (övningar, test och video). Flash Player är gratis och kan laddas ner från http://www.adobe.com Eventuellt så ombeds du installera detta program när du loggar in på kursen första gången. Dessutom måste säkerhetsinställningar i webbläsaren Internet Explorer tillåta att ActiveX-kontroller och plug-in-program får köras.

Bästa sättet att kontrollera din dator och inställningar är att prova på en lektion. Klicka på länken nedan.

Kursen administreras av:
Folkuniversitetet i Göteborg.

Kompletterande prisinfo
Moms tillkommer.

Johan Johansson

Johan har levererat och genomfört utbildning till kunder inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn sedan 1990. Hans nätverk av kunder och leverantörer har utvecklats under åren och han erbjuder ett rikt utbud av utbildningar för ledare, säljare och personal.

Inom ledarskapsområdet arbetar Johan med första linjens chefer/ledare, mellanchefer och ledningsgrupper i olika former av workshops, seminarier och individuellt stöd.

Inom projektområdet gör han utbildningar för projektledare, projektdeltagare och beställare. Inom området för leverantörs- och kundrelationer genomför han utbildningar för säljare, inköpare och andra nyckelpersoner.

Förutom stora ämneskunskaper inom ledarskap och kommunikation har Johan en mycket god pedagogisk förmåga och hög social kompetens vilket innebär att han kan anpassa sig och sin utbildning till deltagarnas behov och målsättning. De utvärderingar som gjorts efter tidigare genomförda insatser för oss visar alltid på positiva resultat.

Johan Johansson

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Göteborg Tel: 031 - 10 65 52

kundcenter.vast@folkuniversitetet.se

Tid
Löpande kursstart
Studietimmar
24
Kurs-ID
1056739
Pris
7950 kr