God man och förvaltare - Ekonomi och juridik

Plats Stockholm

Det här är kursen för dig som idag har ett uppdrag som god man eller förvaltare och behöver uppdatera dina kunskaper inom ekonomi och juridik.

Boka nu

Mål

Målet med kursen är du som idag har ett uppdrag som ställföreträdare (god man eller förvaltare) ska få fördjupade kunskaper inom områdena ekonomi och juridik.

Innehåll

Förutsättningar för godmanskap och förvaltarskap, lagstiftning och grundprinciper (där i bland jäv, sekretess, sammanblandning av medel), sörja för person, delaktighet, bemötande och gränsdragning

Förvalta egendom del 1

Bankärenden åt huvudman och hantering av kontanter Sparande, aktier, fonder och andra tillgångar Pension Försäkringar Deklaration

Förvalta egendom del 2

Konsumenträtt och avtal Lån och borgen Skulder och olika skuldlösningar

Bevaka rätt del 1

Familjejuridik - Olika regler beroende på parförhållande: gift, sambo eller särbo (äktenskapsförord, samboavtal m.m.) - Bodelning - Intressekonflikter

Bevaka rätt del 2

Bevaka rätt i dödsbo - Bouppteckning - Arv - Legat - Testamente

Vid sista tillfället bjuder Folkuniversitet in en handläggare från Överförmyndarförvaltningen.

Kursupplägg/undervisningsform

Under kursens gång varvas föreläsningar med diskussioner. Kursen leds av en kursledare från Folkuniversitetet tillsammans med en erfaren ställföreträdare som kommer att delta vid utvalda kurstillfällen.

Kursen är ett samarbete mellan Folkuniversitetet i Stockholm och Överförmyndarförvaltningen i Stockholms Stad.

Litteratur och material

Kurslitteratur meddelas senast 7 dagar innan kursstart. Kursledaren och ställföreträdaren använder också eget material som delas ut under kursens gång. Kursledaren och ställföreträdaren ger dig även tips om användbar referenslitteratur som kan värdefull.

Förkunskapskrav

Inga formella förkunskaper krävs. Dock är det fördelaktigt för att kunna få ut det mesta av kursen, att du har eller haft ett uppdrag som god man eller förvaltare under en längre tid. Kursen är också av intresse för dig som vill lära dig mer om ekonomi och juridik eller vill uppdatera dina kunskaper inom dessa områden i relation till ett ställföreträdarskap.

Avgift

Avgiften hanteras av vår samarbetspartner Walley om du betalar kursavgiften som privatperson. Betalas kursavgiften via ett företag hanteras betalningen direkt av Folkuniversitetet i sin helhet.

Avbokning

SE här för avbokningsregler och anmälningsvillkorDet är av största vikt att varje deltagare läser dessa. Vid frågor kontakta kundservice eller ämnesansvarig. Avbokning av kursen görs till Folkuniversitetet

Efter avslutad kurs

Intyg utfärdas efter kursens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald. OBS! Avklarad kurs ger dig som deltagare inte per automatik uppdrag som god man eller förvaltare vid Stockholms Stad.

Kursledare

Marie Bråberg

Marie Bråberg är jur.kand med mångårig erfarenhet av olika utbildningsuppdrag. Hon har erfarenhet från finansbolag, arbetat som vd för inkassobolag och även ett flertal år på advokatbyrå. Författare och faktagranskare till juridisk litteratur och ser som sin stora uppgift att göra juridiken lättförstålig och verklighetsförankrad.

Hon har ca 20 års erfarenhet av undervisning framförallt inom de civilrättsliga ämnena. Hon arbetar med ett flertal YH utbildningar och ansvarar även för utbildningen i en rikstäckande branschorganisation för kredit -och inkassobolag. Hon är flitigt anlitad som moderator och föreläsare utöver sina utbildningsuppdrag. Marie har haft ett flertal utbildningsuppdrag för Folkuniversitetet men undervisar nu framförallt på utbildningen Diplomerad Inköpare.

Marie Bråberg

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Kursperiod
19 apr 2023 - 31 maj 2023
Onsdag
Antal tillfällen
6
Första tillfället
ons 19 apr 2023 kl 18:00-21:15
  • ons 26 apr 2023 kl 18:00 - 21:15
  • ons 3 maj 2023 kl 18:00 - 21:15
  • ons 10 maj 2023 kl 18:00 - 21:15
  • ons 17 maj 2023 kl 18:00 - 21:15
  • ons 24 maj 2023 kl 18:00 - 21:15
  • ons 31 maj 2023 kl 18:00 - 21:15
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 STOCKHOLM
Visa på karta
Studietimmar
24
Kurs-ID
101232
Pris
3950 kr