Med anledning av coronasituationen

Folkuniversitetet följer myndigheternas rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaviruset.

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du träffar andra igen.

Distansundervisning

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer övergår vi i möjligaste mån till distansundervisning från den 18 mars. Om du deltar i vår verksamhet återkommer vi till dig med information om hur detta ska genomföras via sedvanliga kanaler exempelvis e-post.

Myndigheternas information

Information om coronaviruset, riskområden och spridning finns på krisinformation.se
Följ händelseutvecklingen på folkhälsomyndigheten

Information om studiestöd och CSN
Information från Arbetsförmedlingen

Information in English