Återanmälningsrabatt

Du som tidigare deltagare kan få 10 % i återanmälningsrabatt om du anmäler dig till en ny kurs samma eller nästföljande termin.

Leende kvinna och man lyssnar

Rabatten gäller vårt öppna kursutbud i Uppsala, oavsett om du anmäler dig till en fortsättningskurs inom samma ämne eller till en kurs i ett nytt ämne.

Gör så här

Skriv i meddelandefältet i anmälan att du återanmäler dig. Du behöver betala fullt kurspris vid bokningen, men om du är berättigad rabatten få du den återbetald av oss. Återbetalningen tar ca en vecka från det att vi tagit emot din bokning.

Obs!

Olika rabatter kan inte kombineras.
Rabatten gäller inte på enskild undervisning eller silversmide.