Återanmälningsrabatt

Du som tidigare deltagare kan få 10% i återanmälningsrabatt om du anmäler dig till en ny kurs samma eller nästföljande termin.

Leende kvinna och man lyssnar

Rabatten gäller vårt öppna kursutbud i Uppsala, oavsett om du anmäler dig till en fortsättningskurs inom samma ämne eller till kurs i nytt ämne.

Gör så här

Skriv i anmälan att du återanmäler dig (i meddelandefältet) och välj betalningsalternativet faktura. Om du förbetalar med kort vid bokningen dras automatiskt ordinarie kursavgift och vi ger inte rabatter i efterhand.

Obs!

Olika rabatter kan inte kombineras. 
Rabatten gäller inte på enskild undervisning eller silversmide.
Rabatten gäller endast vid betalningsalternativet faktura.