Corona och folkbildning i Uppsala län

Studieförbunden i Uppsala län har kommit överens om att stoppa all fysisk verksamhet som vi själva arrangerar från och med den 24 november. Vi avråder samtidigt våra samverkande föreningar och grupper från att arrangera fysiska träffar.

Hands catching clean falling water close up. Environmental concept.
  • Vi studieförbund i Uppsala län följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Det har vi gjort sedan mars och fortsätter att göra nu. De allmänna råden är ingen skärpning av reglerna, utan en skarp påminnelse om att vi medborgare har börjat slappna av i förhållande till dessa rekommendationer. Vi behöver alla skärpa oss med hygien och att hålla avstånd.

  • Vi har sedan i mars coronaanpassat våra lokaler med avseende på antal platser i rummen, avstånd mellan platserna, handsprit med mera. Vi har också sett över antalet deltagare i våra studiegrupper och på våra kulturevenemang. Om någon lokal eller aktivitet har känts osäker ur smittskyddssynpunkt har vi ställt in eller skjutit upp arrangemanget för deltagarnas hälsas skull.

  • Vi fortsätter att följa myndigheternas regler och rekommendationer. Om något ändras kommer vi snabbt ställa om verksamheten.

  • All verksamhet genomförs inte som förr, men vi försöker genomföra verksamheten så långt det går. Folkbildningen måste fortsätta!

  • Har du funderingar eller frågor, kontakta oss på info.uppsala@folkuniversitetet.se.

Mer om Folkuniversitetet och Covid-19