Enskild undervisning

Med enskild undervisning kan du uppnå mål som du tidigare inte trodde var möjliga.

Enskild undervisning

Kompetensutveckling - ett lyft såväl för privatpersonen, den anställde, eller för en grupp inom företaget.

Folkuniversitetets långa erfarenhet tillsammans med det breda utbudet av utbildningar har gjort oss till en av Sveriges största utbildningsanordnare, både inom offentlig och privat sektor.

Skräddarsydda enskilda utbildningar (one-to-one) innebär att innehåll och upplägg är anpassat till den enskilda deltagarens utvecklingsbehov. Inlärningen blir mycket effektiv och sker genom enskild undervisning (one-to-one). Du får en egen lärare som undervisar inom det ämnesområde som intresserar dig.

Skräddarsydda personalutbildningar innebär att innehållet är helt anpassat till deltagaren. Inlärningen blir mycket effektiv och kan ske i form av gruppundervisning, som enskild undervisning (one-to-one) eller som seminarier. Deltagarna i en grupp kommer från samma företag vilket gör att läraren kan styra innehållet så att det passar just deras arbete.

Vi har ett stort utbud av kurser inom följande ämnesområden:

 • Språk (även yrkesspråk) Engelska A1-C2 nivå
 • Svenska A1-C2 nivå
 • Förberedelse inför Swedex, Tisus eller Cambridge test
 • Samhällsorientering
 • Integrationssamordning
 • Ekonomi
 • Löneadministration
 • Hälso-och sjukvårds administration
 • Juridik
 • Retorik
 • Personlig utveckling
 • Marknadsföring och försäljning
 • IT

Tack vare vårt stora nätverk av lärare, föreläsare och konsulter kan vi erbjuda kompetensutveckling inom fler områden än vad som nämns ovan. Kontakta oss för mer information.

Folkuniversitetet i Uppsala

Åse Granberg, utbildningsledare 

ase.granberg@folkuniversitetet.se

Kontakta oss i Uppsala