Effektiva möten

Att skapa effektiva möten är en viktig uppgift inom de flesta verksamheter.

Effektiva möten

Utbildningarna innefattar dels att kunna planera och genomföra ett möte på ett ändamålsenligt sätt men även att på ett korrekt och informativt sätt dokumentera vad som sägs och beslutas på ett möte, dvs skriva protokoll eller minnsanteckningar.

 

Kontakta oss i Uppsala