Ledarskapskurser

Att utveckla ett mer kommunikativt ledarskap i hela organisationen är en långsiktig process som kräver utbildning, men också regelbunden utvärdering bland medarbetarna.