Information med anledning av coronaviruset

Folkuniversitetet följer myndigheternas rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaviruset(COVID-19) och är beredda att ta nya beslut om så behövs.

coronavirus - covid-19

Information in English

2020-04-02

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina föreskrifter kring allmäna råd för att minska smittspridningen av coronaviruset(COVID-19). Folkuniversitetet fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer. 

Vad gäller vår verksamhet inom Balettakademien kommer all verksamhet att pausas från och med 2/4 till och med den 19/4.

Folkbildningsverksamheten genomför fysiska träffar endast efter en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar. Vi kommunicerar eventuella åtgärder direkt med våra deltagare och elever. Har du funderingar vad som gäller just din studiecirkel, kurs eller förening, så kontakta oss så hjälper vi dig.

2020-03-20

Alla studieförbund i Sverige har enats om att folkbildningsverksamhet som kan genomföras på distans (digitala möten) också ska göra det. Fysiska träffar i samma lokal kan genomföras om det är nödvändigt för verksamhetens karaktär. Vi ska också pröva den utifrån vissa riskfaktorer -  t ex om det berör personer i riskgrupper, i samhällsviktiga yrkesroller, om det pågår väldigt länge etc. Vi ser att till exempel språkkurser kan genomföras digitalt i många fall, medan det är svårare med hantverks- och musikcirklar.

Om vi ser att verksamhet här inte håller för en prövning så kommer vi att meddela deltagare, annars fortsätter den som vanligt tills vidare

 

2020-03-17
Regeringen rekommenderar samtliga Universitet och Yrkeshögskolor att gå över till fjärr- och distansundervisning från och med i morgon onsdag. Folkuniversitetet i Umeå kommer därför att skyndsamt lägga över all bunden yrkeshögskoleutbildning i Umeå till fjärrundervisning.

Vi kommer att kontakta alla studerande och undervisande konsulter för att övergången skall gå så smidigt som möjligt.

 

2020-03-13
Idag finns ingen rekommendation att stänga skolor, arbetsplatser, föreningsverksamhet m.m., och vi tar inget annat beslut här. Vi respekterar förstås om någon själv - av ett eller annat skäl - väljer att avstå deltagande.

Tills vidare ser vi fram emot att fortsätta träffas i våra olika kurser och grupper. Vi förutsätter också att alla deltagare/vårdnadshavare tar eget ansvar utifrån de allmänna rekommendationer som finns:

 

Myndigheternas information

Information om coronaviruset, riskområden och spridning finns på krisinformation.se

Följ även händelseutvecklingen på Folkhälsomyndigheten


Vi hjälps åt och tar ansvar att minska smittspridningen

Här i lokalerna har vi förstärkt våra städrutiner och har tätare rengöring av utsatta ytor som dörrhandtag och toaletter m.m.

  • Stanna hemma om du har symtom, gäller även om du har lite symtom. Vänta minst 2 dygn efter att du blivit frisk innan du träffar andra.
  • Tvätta gärna händerna med tvål och vatten direkt när du kommer in i lokalerna.
  • Håll avstånd till andra människor i våra lokaler.

Har du frågor kring något av detta är du välkommen att höra av dig till oss!

 

Jenny Sjöberg, verksamhetsledare Balettakademien
Tel: 090-71 14 50

Katarina Martinsdotter Frohm, verksamhetsledare Folkuniversitetets yrkeshögskoleutbildningar
Tel: 090-71 14 15

Martin Höög, distriktschef Västerbotten, tf stiftelserektor
090-71 14 40