Ensam inte stark

I projektet Ensam inte stark ska ett mentorsprogram formas där studenter i glesbygd (i första hand) erbjuds möjlighet till personligt stöd och vägledning av en extern mentor under sin studietid.

Ensam inte stark, distansprojekt

Projektet bedrivs av Folkuniversitetet (Uppsala & Umeå) vilka har de två Yrkeshögskoleutbildningar inom Internationell handelslogistiker och GIS (geografiska informations system) som ingår i pilotprojektet. Mentorerna arbetar inom respektive sektor och är personer med värdefull insikt i studenternas kommande arbete.

I projektet vill vi undersöka värdet av relationsskapande insatser för att stärka studenterna i deras studier. Vi ser det som en möjlighet att erbjuda stöd som är opartiskt,erbjuder coachning och motiverar studenterna genom löpande uppföljning.

Mentorerna inkluderas från början av utbildningen och bidrar med värdefullt nätverk för den studerande både sökande efter LIA plats och sedan arbete efter slutförd utbildning.

 

För mer information, kontakta:

Karolina Vannebäck Panzare
Projektledare

Telefon: 076-69 81 167
Växel: 018-68 00 00
E-post: karolina.vanneback-panzare@folkuniversitetet.se