Open Campus

Open campus är ett samverkansprojekt mellan Mittuniversitetet och Folkuniversitetet som syftar till ökad inkludering och integration.

Läs mer och kontakta oss på Facebook Open Campus Sundsvall/Härnösand.