Svenska/Swedish B1

Kurser för dig som har läst Svenska A2 i sin helhet eller har motsvarande kunskaper. Du kan redan kommunicera i enkla sammanhang och på ett enkelt sätt beskriva dig själv, din familj och ditt arbete.

Person sitter och håller i en surfplatta

Svenska B1 del 1 Distans Live

Svenska B1 del 1 Distans Live

Svenska B1 del 1 Distans Live

Svenska B1 del 2+ Distans Live Skype

Svenska B1+ del 1 Distans Live Skype

Svenska B1 del 1 Distans Live

Svenska B1 del 1 Distans Live

Svenska B1 del 1 Distans Live

Svenska B1 del 1 Distans Live

Svenska B1 del 1 Distans Live