Vår pedagogik och våra lärare

All vår verksamhet vilar på studiecirkelns pedagogik, vilket betyder att deltagaren är i centrum och att hans/hennes bakgrund, egna förväntningar och erfarenheter tas tillvara i utbildningen. Vi värnar om små studiegrupper, bra kommunikation och praktiskt tillämpbara kunskaper.

Photo of businesswoman presenting new project

Alla våra lärare har gedigna teoretiska kunskaper i sitt ämne och är goda pedagoger med förmåga att motivera och entusiasmera sina deltagare. De har aktuell och praktisk erfarenhet av svenskt näringsliv och offentlig sektor samt i många fall även internationella kunskaper.

Våra lärare har ett aktivt intresse för vuxenpedagogik och håller sig uppdaterade i respektive ämnen, bl a genom att delta i den lärarfortbildning som Folkuniversitetet kontinuerligt bedriver.