Vad säger våra kunder?

Vi får ofta höra att våra kunder speciellt uppskattar vår flexibilitet, den personliga kontakten och vår erfarenhet. Dessutom får vi beröm för att vi lovar och håller vår kvalitet hela vägen – det gäller både lärare och kursupplägg.

Portrait of smiling young handsome businessman standing with digital tablet at creative office

Sist men inte minst får vi ofta höra att våra kunder verkligen upplever att den utbildningsinsats som vi planerat och genomfört tillsammans faktiskt leder till praktiska kunskaper som snabbt leder till nytta i organisationen.

Flexibilitet

Vi har korta beslutsvägar och kan ta oss an både större och mindre, kortare och längre uppdrag. Vårt stora utbud och våra olika utbildningsformer gör att vi kan skapa en flexibel lösning som passar er.

Kvalitet

Vår långa erfarenhet av vuxenutbildning och vår kompetenta lärarkår borgar för kvalitet i undervisningen. Eftersom vi har en så stor grupp av lärare kan vi enkelt välja rätt lärare för varje enskilt uppdrag.

En personlig kontakt

Varje företag och organisation får en personlig kontaktperson hos oss. Vår kontaktperson lär känna er verksamhet och gör att du bara behöver en kontaktyta oavsett utbildningsbehov.

Praktiska kunskaper

Vi utgår från individen och ger honom / henne kunskaper som han / hon direkt kan översätta och nyttja i sitt dagliga arbete.

Erfarenhet

Vi har sjuttio års erfarenhet av utbildning. Vi är det bollplank som ni behöver för att få organisationen att växa.