YH Tandsköterska

Att arbeta som tandsköterska är ett serviceyrke med mycket patientkontakt. Tandsköterskor arbetar idag i tandvårdsteam tillsammans med tandläkare och tandhygienister. I dagsläget utbildas det inte nog många tandsköterskor för att täcka det växande behovet av nyrekryteringar som finns över hela landet.

Tandsköterska Yrkeshögskolan Folkuniversitetet Östersund

Har du frågor gällande utbildningen? Svaren kan finnas här.