Vill du jobba inom vården?

Vårdbiträde är ett spännande och varierande yrke med fokus på omvårdnad. Du kan arbeta inom äldreomsorg, hemtjänst eller som stöd till personer med funktionsnedsättning när du är färdigutbildad vårdbiträde.

Vårdbiträdesutbildning Folkuniversitetet Östersund

Vårdbiträdesutbildningen är en arbetsmarknadsutbildning som ges av Folkuniversitetet. Det är en yrkesinriktad utbildning som ges på gymnasial nivå och utbildningen består av två delar, en förberedande utbildningsdel och en yrkesutbildningsdel. I yrkesutbildningsdelen ingår även två praktikperioder, så kallade APL-perioder. APL-perioderna är inriktade mot äldreomsorg/hemtjänst och LSS, personer med funktionsvariationer.

Utbildningen ges på uppdrag av Arbetsförmedlingen och vänder sig till dig som:

 • Är arbetssökande
 • Är färdig med SFI eller har motsvarande språkkunskaper
 • Vill vara med och bidra till en bättre vård
 • Kan delta på heltid i Östersund

Utbildningen innehåller både teori, praktiska övningar och praktik på arbetsplatser. Utbildningen består av ett nationellt kurspaket från Skolverket med förutbestämt innehåll. Kurserna är betygsgrundande vilket innebär att det går att bygga vidare på denna utbildning längre fram om man vill det. Utbildningen är cirka ett år och det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du är aktuell för vårdbiträdesutbildningen.

Kursinnehåll
Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som vårdbiträde:

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Omvårdnad 1
 • Psykiatri 1
 • Psykologi 1
 • Social omsorg 1
 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

Arbetsmarknad
Behovet av vård- och omsorgspersonal är stort i hela landet och ökar dessutom i takt med att antalet äldre och vårdbehövande blir fler. Arbetsmarknaden är därmed mycket god för vårdbiträden och undersköterskor.

Behörighet
SFI C-D, alternativt motsvarande kunskaper.

Ekonomi
Det kan vara motiverat att du får aktivitetsstöd under tiden du utbildar dig, men detta är en fråga du behöver ta med Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som tar beslut om både ersättningsfrågan och om du ska erbjudas denna utbildning.

Var, när och hur?
Här uppdaterar vi med datum så snart datum för informationsmöte är bestämt. Utbildningen börjar inom kort.

Anmälan
Är du intresserad av att komma till ett informationsmöte är du välkommen att maila vbu.ostersund@folkuniversitetet.se