Gunilla Egonsdotter

Föreläsare

I föreläsningen beskrivs en datorsimulering SimChild och hur den kan användas i undervisning och fortbildning av socionomer. Det vill säga både en beskrivning av själva simuleringen men också några forskningsresultat från de studier som genomförts vid socionomutbildning. Föreläsningen kommer också att innehålla en reflektion över möjligheter och utmaningar med datorsimulering som verktyg i socionomutbildning.

Gunilla Egonsdotter

Gunilla Egonsdotter