Föreningar

Exempel på Folkuniversitetet i Göteborgs föreningssamarbeten.

two beautiful friends authentic at the bar

Starta en studiecirkel nu

Gröna Huset

I Gröna Huset träffas de som behöver extra stöd för att ha roligt tillsammans och skapa meningsfulla sysselsättningar. Man kan delta i olika gruppaktiviteter och boendestödet samarbetar med Folkuniversitetet som bistår med ledare för olika kursaktivteter.

K103 – Göteborgs Studentradio

K103 startade 1979 och har sedan dess expanderat kraftigt. Idag sänder stationen 50 timmar per vecka över Storgöteborg på frekvensen 103,1 MHz. K103 består av ca 30 redaktioner som bland annat producerar samhälls- kultur- och musikprogram. Bakom redaktionerna finns drygt 140 ideellt arbetande medlemmar som lägger ner både hjärta och själ i radioproduktionen.

K103 – Göteborgs Studentradio

Senioruniversitetet i Göteborg

Senioruniversitetet i Göteborg startades 1984 och har till syfte att förmedla kunskap och ge stimulerande samvaro seniorer emellan. Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet. Medlemmarna erbjuds studiecirklar i olika ämnen och svårighetsgrad, föredrag, studiebesök, föreläsningsserier samt en- och flerdagarsresor.

Senioruniversitetet i Göteborg