Kontakttolk i ukrainska

Plats Göteborg

Utbilda dig till kontakttolk i ukrainska på Folkuniversitetet i Göteborg. Efter godkänd utbildning erbjuds du plats i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar.

/

Öppet för sen ansökan. Kontakta utbildningsledare alexander.petrovic@folkuniversitetet.se för att anmäla ditt intresse.

Folkuniversitetets grundutbildning till kontakttolk i ukrainska står under av tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh).

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har intresse för tolkyrket och mycket goda kunskaper i det svenska och ukrainska språket.

Förutom hög språklig kompetens ställer yrkesrollen höga krav på social kompetens och en god känsla för etik. Ett levande samhällsintresse med uppdaterade kunskaper på området är också nödvändigt.

Målsättning med utbildningen

Utbildningen ger dig kunskap och förmåga att på ett självständigt och rättssäkert sätt arbeta som kontakttolk i ukrainska. När du är klar får du ett utbildningsbevis och har kompetens att som professionell kontakttolk kunna arbeta med tolkning mellan tolkanvändare och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Omfattning

Utbildningen är en distansutbildning som pågår under ca 17 veckor på heltid med start den 18 augusti 2022. Utbildningens omfattning och innehåll kräver att du är beredd att avsätta ca 40 timmar per vecka till studier.

Utbildningen innehåller förutom distansdelen sex (6) obligatoriska närträffar i Göteborg då de studerande träffas på skolan och på plats genomför prov, har språkhandledning och lyssnar på föreläsningar. 

Närträff 1: 18-21 augusti
Närträff 2: 8-11 september
Närträff 3: 13-16 oktober
Närträff 4: 27-30 oktober
Närträff 5: 8-11 december
Närträff 6: 17-18 december

Utbildningen är inte studiemedelsberättigande enligt CSN.

Kursinnehåll

 • Introduktionskurs – 30 studietimmar
 • Samhällstolkning – 105 studietimmar
 • Sjukvårdstolkning – 135 studietimmar
 • Juridikens grunder – 175 studietimmar
 • Migrationstolkning – 60 studietimmar

Parallellt med ovanstående kurser läser du under hela utbildningen:

 • Tolkningsteknik och tolketik – 40 studietimmar

Förkunskapskrav

 • Motsvarande 3-årig gymnasieutbildning (svensk eller utländsk)
 • Kunskaper i svenska motsvarande Svenska 2/Svenska B (eller Svenska som andraspråk 2/B) alternativt Svenska SVESVE02/SVASVA02 (om efter 2013).
 • Mycket goda kunskaper i ukrainska.
 • Mycket goda kunskaper i svenska.
   

Betygskopior ska bifogas ansökan. Vid antagningen prövas dina språkkunskaper genom skriftliga och muntliga prov. Vi genomför också intervjuer med samtliga sökande enligt gemensamma riktlinjer för alla tolkutbildningar som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan

Urval och förkunskapstest

Behöriga sökande kallas till ett antagningsprov som sker hos utbildningsanordnaren. Här testas hur väl du behärskar svenska och det andra tolkspråket i tal och skrift, bland annat ingår läsförståelse och översättning från svenska till ukrainska. Dina kunskaper testas också genom muntligt prov.

Antagningsprov äger rum 22-23 juni 2022.

Vi reserverar oss för eventuell ändring av tid.

Utbildningen är kostnadsfri. Kurslitteratur ingår.

Utbildningen är inte studiemedelsberättigande enligt CSN. 

Tid
18 aug 2022 -18 dec 2022
Pris
0 kr