Handla Nu!

Handla Nu! är Folkuniversitetet Dalarnas projekt för synliggörande av vad personliga val och beteenden har för betydelse för miljö, klimat och hållbar omställning.

Handla Nu! jordglob i händer

Vill du bidra till en hållbar omställning? Syftet med Handla Nu! är att göra det möjligt för privatpersoner att öka förståelsen för vad egna konsumtionsval och beteenden kan ha för betydelse för miljön och klimatet. Genom gemenskap och diskussioner med andra kan lust och nyfikenhet väckas att inspirera varandra till att göra skillnad.


Projektmedel från Region Dalarna möjliggör utvecklande av konceptidén på pilotorterna Särna och Älvdalen, där föreläsningar och studiecirklar är igång. Innovativa tankesmedjor och uppfinnarverkstad för barn och unga har också startat. Visionen är att sprida projektkonceptet i Dalarna och där intresse finns.


Under våren 2020 bjuder Folkuniversitetet och Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Region Dalarna in till en föreläsningsserie med namnkunniga forskare på temat ”Klimat, hälsa & hållbarhet”. Med föreläsningsserien vill vi öka förståelsen för klimatet och dess betydelse för så väl individen, folkhälsan som samhället i stort.


Är du nyfiken på vilka aktiviteter vi skulle kunna göra tillsammans på din ort? Kontakta oss gärna!

Se vårens föreläsningar och studiecirklar

Affisch om vårens föreläsningar