Sök Meny
Sverige pratar

Sverigepratar.se inom folkbildningen

- spräck filterbubblor och bredda det demokratiska samtalet.

Bakgrund

Filterbubblor är ett växande problem både på nätet och IRL. Polariseringen ökar och grupper ställs mot grupper. Sverigepratar är ett dialogforum på nätet som bryter filterbubblorna genom att föra den politiska debatten närmare medborgarna. Genom att bidra till en plattform som skapar samtal mellan olika åsiktsbärare och människor i olika delar av landet. breddas och förankras samtalet om vårt samhälle. En demokratistärkande metod som ger fler möjlighet att delta i samhällsdebatten på respektfulla villkor.

Sverigepratar var Hollandpratar

Sverigepratar bygger på en framgångsrik holländsk modell. Inför valet i Holland genomfördes 35 000 digitala samtal. Verktyget har använts inför val i Katalonien, Ungern och Tyskland och anpassas nu inför kommande val i Tyskland. I Sverige och i Europa stundar ett EU-val, som genomförs den 26 maj i Sverige.

Hur går det till att prata?

Användaren lägger in sin profil på Sverigepratas hemsida, men förblir anonym. Profilen visar vilka åsikter användaren har. Hen matchas sedan med någon som står politiskt långt ifrån och de två får möjlighet att mötas i ett enskilt chattrum där ordet är fritt. Det är bara de som samtalar som tar del av konversationen, till skillnad från t. ex Twitter och Facebook som har öppna väggar och trådar. På det här sättet avväpnas nättrollens inverkan, dynamiken på nätet ökar och en respektfull plattform för samtal om vilket samhälle vi vill leva i skapas. Folkbildningen har metoder och fysiska mötesplatser, men saknas i det digitala rummet. Sverigepratar bidra med den pusselbiten. Fler kommer till tals och möts. Särskilda forum krävs för att involvera och då de som polariserar eller sällan deltar i debatten IRL.

Sverigepratar

Förutom att användas inför riksdagsval och val i Europaparlamentet kan Sverigepratar brukas i mellanvalstider kring aktuella samhällsfrågor. Med upplägg, som stärker det demokratiska samtalet, kan människor komma närmare varandra och få bättre förståelse för olika livsvillkor. Deltagarna i en studiecirkel eller elever i ett klassrum på en folkhögskola kan använda dialogforumet för speciella frågor och ämnen, prova sina åsikter och möta andra på nätet och sedan dela erfarenheter i den fysiska gruppen. Det kan handla om sakfrågor, ny kunskap eller hur man bäst debatterar brännande dagsaktuella frågor.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila