Integration i lyckat samspel

Folkuniversitetet kan språk, Hammarby kan fotboll. Tillsammans förändrar vi samhället.


Sommaren 2019 startades ett nytt samarbete mellan Folkuniversitetet och Hammarby Fotboll. Genom Hammarby Fotbolls samhällsinitiativ Samhällsmatchen och Länsstyrelsen Stockholms finansiering har asylsökande fått en ingång in i föreningslivet. Deltagarna har bland annat erbjudits öppna fotbollaktiviteter i Hammarbys sporthallar, möjlighet att delta som volontärer vid hemmamatcher och träffa arbetsgivare.

Hammarby Fotboll upptäckte tidigt att det var svårt att nå ut till målgruppen och språkunvervisningen kändes utmanande, så de kontaktade Folkuniversitetet. Folkuniversitets roll i samarbetet har varit att leverera kvalitativ språkundervisning och under 10 veckor och 8 språkkurser har runt 200 deltagare medverkat vid undervisningen. Projektet har varit så framgångsrikt att det även fått en fortsättning 2020.

– Vi är glada att det goda samarbetet och de enastående resultaten skapar förutsättningar att fortsätta detta spännande och viktiga projekt. Fördelarna för alla inblandade är att vi får till en långsiktighet, längre språkkurser gör att vi kan erbjuda samma lärare som deltagarna känner igen och ett studiematerial som bättre matchar deltagarnas språkutveckling, säger Petra Cyrillus som är verksamhetsledare på Folkuniversitetet.