Sök Meny
Folkbildning för asylsökande

Folkbildning för asylsökande

Vi har studiecirklar i svenska och samhällsinformation för asylsökande, och för personer med uppehållstillstånd som bor kvar på asylboenden.

In English

För att komma in i det svenska samhället snabbt är det viktigt att lära sig språket, få kunskaper om samhället och möta människor som redan är etablerade här. Regeringen har gett Folkuniversitetet och övriga studieförbund i uppdrag att genomföra insatser för att stärka kunskaper i svenska och främja delaktighet i arbets- och samhällslivet.

Förutsättningar och behov i centrum

Genom vår långa erfarenhet av studiecirkelarbete, nyanlända och att bedriva SFI-svenska för invandrare har vi möjlighet att ordna olika upplägg beroende på deltagarnas förutsättningar och behov.

Kunskap förändrar

Vi vet att kunskap förändrar. Studiecirkelns demokratiska form ger utrymme för alla deltagares tidigare kunskaper och erfarenheter. Vi lär oss tillsammans och vi lär av varandra.

Kurser i svenska för asylsökande

Hos oss kan du lära dig svenska. Du får också veta hur det svenska samhället fungerar medan du söker asyl.

Utbilda dig

Du kan utbilda dig till tolk, gå en kurs i godmanskap eller gå en intensivkurs i integration.

Vad gör Folkuniversitetet?

Folkuniversitetet är ett studieförbund som har lång erfarenhet av arbete med nyanlända. Nu undervisar vi i svenska och samhällskunskap för asylsökande och för personer med uppehållstillstånd som bor kvar på anläggningsboende.

Vill du engagera dig?

Du kan göra en insats genom att leda studiecirklar för asylsökande.

Kontakta oss

Folkbildning för asylsökande. Kontakta oss i ditt län.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila