Sök Meny

Verksamhet på asylboende

Folkuniversitetet genomför, på uppdrag från regeringen, särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och personer som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden.

Det svenska språket används som grund och utgångspunkt i samtliga verksamheter även om de genomförs på olika sätt i praktiska studiecirklar om exempelvis matlagning, stickning, musik och keramik.

Flertalet cirklar genomförs med fokus på vardagliga samhällsfrågor för att lära känna Sverige och få samhällsintroduktion. Teori blandas med praktik där samverkan med olika samhällsaktörer och funktioner erbjuds för att få inblick i exempelvis barnomsorg, sjukvård, myndigheter och andra institutioners roll i samhället.

Deltagare kan också få besöka olika institutioner, organisationer och platser som är viktiga för nyanlända att känna till.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila